Wij zijn Koningin Minima | Over Ons | Reactie beleid | Privacybeleid

Maximaal royaal leven op een klein budget.

Wij willen graag dat Ons eten lekker en gezond is. Wij willen Ons graag omringen met mooie spullen. Wij gunnen Onze kinderen het beste. Wij willen graag comfortabel leven met een positieve mind set.

En dat ís mogelijk, ook met een klein budget.
Hier delen Wij graag wat Wij bedacht, gevonden of ervaren hebben. Zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

De focus van dit blog ligt op het besparen van geld, zonder er gevoelsmatig voor in te hoeven leveren. Maar dat alleen is niet de reden voor Ons.
Ook het verkleinen van Onze ecologische footprint (en ‘foodprint’) speelt een rol. Om die reden zijn Wij van mening dat deze blog ook voor financieel draagkrachtigen interessant is.

Het hebben van weinig geld zien Wij als een bonus: We worden er creatief van. En van die creativiteit krijgen Wij een verhoogd gevoel van eigenwaarde.
Dat gunnen Wij U ook en hopen U te inspireren.

1 2 3 4